تیم ایران سئویار از سال 1396 فعالیت خود را در حوزه دیجیتال مارکتینگ اغاز کرد . در طی سال های گذشته تجربیات فراوان در حوزه های مختلف کسب کردیم .

از جمله این تجریبات طراحی انواع سایت های فروشگاهی ، شرکتی ، پزشکی و … همچنین پروژه های سئو در حوزه مدیکال توریسم ، آژانس های تبلیغاتی ، فروشگاهی ، خدمات و تاسیسات خانگی ، سئو پزشکی و … بوده است .

بعد از آزمون و خطاهای بسیار و کسب تجارب گوناگون تصمیم گرفتیم تا فعالیت خود را در حوزه پزشکی افزایش داده و به طور ویژه در حوزه سئو سایت پزشکی متمرکز شویم . تجربه ما تضمین کننده کیفیت کار ماست .